Tajemniczy klient- gdzie można wykorzystać tę metodę badawczą?

Tajemniczy klient to metoda badania jakości produktów oraz świadczonych usług. Jej obszar zastosowania jest bardzo szeroki. Tajemniczy audytor może wykonywać swoją pracę w instytucjach państwowych (m.in. urzędach , publicznych uczelniach wyższych, żłobkach, przedszkolach, zakładach pośrednictwa pracy itd.) placówkach gastronomicznych ( bary, restauracje), placówkach handlowych (firmach posiadających salony, punkty sprzedaży i obsługi klienta, operatorów sieci komórkowych, stacji benzynowych, stacjach obsługi) . Tajemniczy klient może także świadczyć usługi w hotelach , bankach i innych organizacji związanych z finansami takimi jak agencje ubezpieczeniowe. Właściciele firm kurierskich, telekomunikacyjnych,, budowniczych i transportowych także mogą w ten sposób sprawdzić jakość obsługi i poziom wykonywanych usług. Z takich usług korzystają także właściciele biur podróży ,agencji turystycznych, pracy czy agencji reklamowych.

Badanie metodą Tajemniczy klient może być także wykorzystywane w marketingu , jako narzędzie kontrolujące i nadzorujące różnego rodzaju akcje promocyjne i lojalnościowe, weryfikację merchandisingu, czyli ekspozycji marki oraz diagnozujące potrzeby szkoleniowe dla pracowników, mające na celu usprawnienie i doskonalenie ich pracy m.in. poprzez odpowiednią motywację czy specjalny program oparty na bonifikacie. W ten sposób można przeprowadzić także badanie konkurencji zarówno na rynku lokalnym jak i krajowym a także dokonać analizy porównawczej pracy dystrybutorów działających na rzecz audytowanej przez tajemniczego klienta firmy. Zastosowanie metody Tajemniczy Klient http://cursor.pl/oferta/sales-marketing-services/salesforce/ pozwala na kontrolowanie jednorodności przestrzegania standardów we wszystkich placówkach przedsiębiorstwa, przyjętych przez jednostki odpowiedzialne za wprowadzanie spójnej polityki i organy zarządzające funkcjonowaniem firmy na rynku.

Ta metoda badawcza pozwala odpowiedzieć na pytanie zadawane przez wielu właścicieli firm działających w obszarze obsługi klienta, dotyczących tego dlaczego przedsiębiorstwa tracą zarówno nowych jak i stałych klientów. Z badań amerykańskiego prezesa Stowarzyszenia Mystery Shoppingu Marka Michelsona wynika, że w ponad połowie (dokładnie w sześćdziesięciu ośmiu procentach) przypadków spowodowane jest to nieodpowiednią obsługą petenta a tylko w czternastu procentach złą lub niespełniającą oczekiwań jakością produktu, znajdującego się w ofercie danej firmy. Te wnioski pozwalają na podjęcie działań poprawiających jakość obsługi.